Izba przyjęć

Odziały szpitalne

Blok operacyjny

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Poradnie specjalistyczne

Pracownie

Narodowy Program Szczepień COVID19

Medycyna Sportowa

Ratownictwo medyczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Szkoła rodzenia

Administracja Szpitala

Usługi komercyjne

Centralna Sterylizatornia

Akredytacja

Projekty EU

RODO

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Dobry posiłek w szpitalu
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej


  
TELEFONY
Laboratorium 56 63 92 218
Kierownik (tel/fax) 56 63 92 219


LOKALIZACJA- dziedziniec, wejście B, poziom: parter

W związku z zagrożeniem epidemicznym

przed wykonaniem badań laboratoryjnych

prosimy o rejestrację telefoniczną pod numerem : 56 63 92 218


PERSONEL:

Kierownik
dr n. med. Jolanta Bursztyńska
Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej


Diagnosta laboratoryjny
mgr Ewa Mikołajczyk

mgr Joanna Glazik

mgr Kinga Ziemkiewicz-Wilamowska

mgr Anna Szymańska

Technicy
st.tech.anal.med. Alicja Kręciszewska
st.tech.anal.med.Jan Kręciszewski
st.tech.anal.med.Daria Wieczorkowska
tech.chemii Barbara Jankowska


Rejestratorka medyczna


Kinga Modrzejewska 

Małgorzata Grabowska

 Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej oferuje świadczenia zarówno pacjentom hospitalizowanym jak i leczonym ambulatoryjnie.

Wykonujemy badania z zakresu:

  • hematologii
  • biochemii klinicznej
  • immunochemii
  • analityki ogólnej
  • serologii transfuzjologicznej
  • koagulologii


Zapewniamy wysoką jakość i wiarygodność wyników badań poprzez:
1.opracowanie i nadzorowanie procedur na każdym etapie powstawania wyniku badania laboratoryjnego,
2.pracę na wysokiej jakości, specjalistycznej aparaturze laboratoryjnej dostosowanej do rodzaju oferowanych badań,
3.codzienną wewątrzlaboratoryjną kontrolę jakości badań,
4.uczestnictwo w zewnętrznych programach kontroli jakości:
-Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – Łódź
-Międzynarodowy Program Zewnętrznej Kontroli Jakości PREVECAL
-Krajowy Program Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej
-Międzynarodowa Zewnątrzlaboratoryjna Kontrola Jakości RANDOX - program RIQAS


 

Przyjmowanie i pobieranie materiału do badań
dni robocze 8:00-10:00

 

Odbiór wyników badań laboratoryjnych 
dni robocze

8:00-14:30 - laboratorium (Ipiętro)


Badania laboratoryjne wykonujemy:

  • nieodpłatnie – na podstawie skierowań wystawionych przez zleceniodawców mających podpisaną umowę ze Szpitalem Powiatowym w Chełmży,
  • odpłatnie- dla pacjentów nie posiadających skierowań lub leczących się w prywatnych gabinetach lekarskich.
  •   
  •  

   
Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]